Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών, συσκευασμένων χυμών και λοιπών ειδών κάβας για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμήθειας καφέ για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων
05/04/2022
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
14/04/2022
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν:

  1. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης
  2. Την υπ.  αριθ.  180/2018  απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Δήµου Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,  με την οποία έχει  εκχωρηθεί  προς  την  εταιρεία  το  δικαίωµα λειτουργίας, η εκµετάλλευση και διαχείριση των κυλικείων στον Πολυχώρο Λιπασµάτων
  3. Την αναγκαιότητα τροφοδοσίας των κυλικείων, που διαχειρίζεται, εν όψει της έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών

                                                         προσκαλεί

προμηθευτές ειδών οινοπνευματωδών ποτών, αναψυκτικών, χυμών και συσκευασμένων χυμών και λοιπών ειδών κάβας, να καταθέσουν την προσφορά τους για τα κάτωθι προϊόντα με βάση την κάτωθι μελέτη.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους έως (20 ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης). Οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο supplies@keker.gr

Οι υποψήφιοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των προϊόντων.

X