Πρόσκληση ενδιαφέροντος ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας υποδομών της εκκλησίας στο Πάρκο Πολυχώρος Λιπασμάτων δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών παγωτού για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων
01/04/2022
Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών σνακ- μπισκότων, ξηρών καρπών – ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων
05/04/2022
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν:

1. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

2. Την  υπ.  αριθ.  180/2018  απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Δήµου Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,  με την οποία έχει  εκχωρηθεί  προς  την  εταιρεία  το  δικαίωµα λειτουργίας, η εκµετάλλευση και διαχείριση των κυλικείων στον Πολυχώρο Λιπασµάτων

3. Την αναγκαιότητα λειτουργίας της εκκλησίας εντός του Πάρκου Πολυχώρος Λιπασμάτων, που διαχειρίζεται

                                                         προσκαλεί

προμηθευτές εκκλησιαστικών ειδών να καταθέσουν την προσφορά τους για τα κάτωθι προϊόντα με βάση την κάτωθι μελέτη.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους έως την Παρασκευή 29.04.2022 και ώρα 12.00. Οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο grammateia@keker.gr

X