Πρόσκληση ενδιαφέροντος προμηθειών παγωτού για την κάλυψη αναγκών των Κυλικείων του πολυχώρου Λιπασμάτων

Αποτελέσματα ψηφοφορίας επισκεπτών
20/03/2022
Πρόσκληση ενδιαφέροντος ειδών εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας υποδομών της εκκλησίας στο Πάρκο Πολυχώρος Λιπασμάτων δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας
05/04/2022
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ  Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ έχοντας υπόψιν:

1. Τον κανονισμό ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών, έργων και προμηθειών, που εγκρίθηκε με την από 07/09/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

2. Την  υπ.  αριθ.  180/2018  απόφαση  του  Δηµοτικού  Συµβουλίου  Δήµου Κερατσινίου  –  Δραπετσώνας,  με την οποία έχει  εκχωρηθεί  προς  την  εταιρεία  το  δικαίωµα λειτουργίας, η εκµετάλλευση και διαχείριση των κυλικείων στον Πολυχώρο Λιπασµάτων

3. Την αναγκαιότητα τροφοδοσίας των αναψυκτήριων στον Πολυχώρο Λιπασμάτων που διαχειρίζεται, εν όψει της έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών

                                                         προσκαλεί

προμηθευτές ειδών παγωτού, να καταθέσουν την προσφορά τους για τα κάτωθι προϊόντα με βάση την κάτωθι μελέτη.

Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν την προσφορά τους έως δέκα (10) ημέρες μετά την δημοσιοποίηση της προκήρυξης. Οι προσφορές κατατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο supplies@keker.gr

Οι υποψήφιοι δύναται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή για μέρος των προϊόντων.

X