Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για βασικές επισκευές κτιρίου

Ποιο καλλιτεχνικό έργο επέλεξαν οι επισκέπτες;
07/01/2022
Επανέναρξη εγγραφών στα καλλιτεχνικά τμήματα του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας
19/01/2022
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ,  καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για βασικές επισκευές κτιρίου στην Δραπετσώνα. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες. Η προσφορά θα συμπεριλαμβάνει υλικά και εργασία.

Οι εταιρείες να καταθέσουν την προσφορά τους ανά κατηγορία εργασιών, το αργότερο έως την Παρασκευή 14.01.2022 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση grammateia@keker.gr  με θέμα “Αίτηση ενδιαφέροντος για βασικές επισκευές κτιρίου”.

Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας των υλικών.

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για τρεις (3) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Ο τρόπος πληρωμής των υπηρεσιών θα γίνει μέσω τραπεζικού λογαριασμού με πίστωση είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

X