Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την κάλυψη αναγκών απολύμανσης-μυοκτονίας-απεντόμωσης εγκαταστάσεων του Πολυχώρου Λιπασμάτων

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή δια ζώσης εξετάσεων
21/04/2021
Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματιών οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ”Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας” 1ης Περιόδου 2021
18/05/2021
Show all

Το ΚΔΒΜ ΙΙ Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε.- Α.Ε. ΟΤΑ , εν όψει έναρξης του θερινού κύκλου εργασιών των δημοτικών κυλικείων που διαχειρίζεται, προσκαλεί εταιρείες Απολυμάνσεων να καταθέσουν την προσφορά τους το αργότερο έως την Τρίτη 11/5/2021 αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην διεύθυνση supplies@keker.gr

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει πλήρης φάκελο τήρησης αρχείων απεντόμωσης – μυοκτονίας, στον οποίο αναφέρονται οι εφαρμογές, τα σκευάσματα που χρησιμοποιήθηκαν, οι άδειες τους. Τα υλικά απεντόμωσης που χρησιμοποιούμε είναι οικολογικά, δεν αφήνουν λεκέδες ή οσμές, έχουν μεγάλη διάρκεια και δεν παρουσιάζουν αλλεργικές επιπτώσεις στον άνθρωπο και τα ζώα, καθώς είναι πιστοποιημένα και εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ.

Ο ανάδοχος/εταιρεία είναι απολύτως εναρμονισμένη με τις διατάξεις της Ε.Ε., ακολουθώντας πιστά τους κανόνες του Υπουργείου Γεωργίας (αρ. Αδ.: 128242/09) και παρέχοντας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος φάκελο παρασιτοκτονίας για όλα τα πιστοποιημένα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 22000, HAACP.

Εντός της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνονται και τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας και ασφάλειας για την απολύμανση και απεντόμωση και πρέπει να εναρμονίζονται με αυτά που προβλέπονται από την νομοθεσία της χώρας και την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία, είτε από το Διεθνές Σύστημα Διασφάλισης της Υγιεινής στα Τρόφιμα (HACCP).

Ο τρόπος πληρωμής των υπηρεσιών, θα γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με πίστωση είκοσι (20) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερόμενη προσφορά καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του Πολυχώρου Λιπασμάτων.

X