Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση πέργκολας-στεγάστρου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων (περιοχή Κράκαρης)

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες
04/12/2020
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Νυχτοφύλακες
01/02/2021
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης II Κερατσινίου – Δραπετσώνας Α.Ε. ΟΤΑ πρόκειται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση πέργκολας – στεγάστρου για την κάλυψη των αναγκών του κυλικείου στον Πολυχώρο Λιπασμάτων (τοποθεσία Κράκαρης).

Το κριτήριο της επιλογής θα είναι η συμφερότερη τιμή στο σύνολο των ειδών και εργασιών που περιγράφονται,εφόσον πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. Προσφορά που θα δίνεται για μέρος της παρούσης δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Οι προσφορές δύναται να κατατεθούν έως τις 10.02.2021 και ώρα 2.00 μ.μ.

Οι προσφορές κατατίθενται μέσω e-mail στην διεύθυνση info@keker.gr

Οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά με συστημένο φάκελο στην διεύθυνση:

ΚΔΒΜ2 Κερατσινίου Δραπετσώνας ΑΕ ΟΤΑ,

Πάρκο Α. Παπανδρέου, θέση Σελεπίτσαρι,

Τ.Κ. 18757, Κερατσίνι.

X