Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020
23/09/2021
Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020
04/10/2021
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 30/29.09.2021απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (δίμηνης διάρκειας), πέντε (5) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Πολυχώρου των Λιπασμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές αποκλειστικά ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης και την επισύναψη των απαραίτητων δικαιολογητικών από την Παρασκευή 01.10.2021 έως και την Τετάρτη 06.10.2021 στις 23.59

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160.

X