Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Εκμίσθωση κυλικείων δημοτικών κινηματογράφων
15/06/2022
Έναρξη δημοτικών κινηματογράφων δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας
18/06/2022
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 22/20.05.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (δίμηνης διάρκειας), δέκα (10) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω “Αίτηση ΙΔΟΧ Σινεμά 2022”, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 16.06.2022 έως και την Τρίτη 21.06.2022 και ώρα 12.00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160.

X