Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Ενημέρωση για καλοκαίρι 2022
03/08/2022
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 159/16.09.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (δίμηνης διάρκειας), είκοσι δύο (22) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω “Αίτηση”, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 16.09.2022 έως και την Παρασκευή 23.09.2022 και ώρα 12.00

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160.

X