Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης

Έναρξη δημοτικών κινηματογράφων δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας
18/06/2022
Ενημέρωση για τηλεφωνικές κρατήσεις γηπέδων
03/08/2022
Show all

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΙΙ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ύστερα από την Νο 26/25.07.2022 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου  (δίμηνης διάρκειας), δέκα (10) ατόμων,  προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω “Αίτηση”, επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά από την Τρίτη 26.07.2022 έως και την Κυριακή 31.07.2022 και ώρα 23.59

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2104324501 & 2104312160.

X