καλλιτεχνικά

04/10/2021

Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020

23/09/2021

Αποτελέσματα της προκήρυξης 115/8.10.2020

27/11/2019

Οριστικά αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2019-2020

19/11/2019

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη καθηγητών καλλιτεχνικών 2019-2020

30/01/2019

Κοπή πίτας καλλιτεχνικών τμημάτων

19/06/2018

Τμήμα Κεραμικής | 1η έκθεση 2018

X