Πίνακες τελικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8.10.2020

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης
01/10/2021
Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ΙΔΟΧ – ∆ίµηνης Απασχόλησης | Μπουφετζήδες
13/10/2021
Show all

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης 115/8-10-2020, καθώς βάσει του υπ’ αριθμ. 22619/24-3-2021 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας ανθρωπίνου δυναμικού δημοσίου τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών η προκήρυξη παραμένει σε ισχύει, ενώ τα καλλιτεχνικά τμήματα δεν λειτούργησαν το έτος 2021, λόγω των έκτακτων μέτρων, που ίσχυαν για την πρόληψη μετάδοσης του COVID-19.

X