Voucher Επιστημόνων | Πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων με εκπαιδευτικό επίδομα 600€

Μένουμε σπίτι
11/03/2020
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια & τοποθέτηση τεντοπέργκολας βαρέως τύπου για το κυλικείο του Πολυχώρου Λιπασμάτων (περιοχή Κράκαρης)
20/04/2020
Show all

Η επιλογή για την κατάρτιση σας είναι το ΚΔΒΜ ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας!

Το πρόγραμμα αφορά σε επιταγή κατάρτισης σε 166.000 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες, προερχόμενων από τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους, για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ωφελουμένων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον αντίστοιχο κλάδο.

Επιλέξιμοι Κλάδοι / Επαγγέλματα

– Δικηγόροι

– Γιατροί

– Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες

– Οικονομολόγοι / Λογιστές

– Εκπαιδευτικοί

– Ερευνητές

Μέθοδος Διδασκαλίας: Ασύγχρονη Τηλεκατάρτισης

Πάροχος Ολοκληρωμένου Συστημάτος Τηλεκατάρτισης: www.elearningclass.gr

Αντικείμενα Κατάρτισης: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 του παραρτήματος ΙΧ της Πρόσκλησης 02.2020

Διάρκεια Προγράμματος: 100 ώρες

Εκπαιδευτικό Επίδομα: 600€ το οποίο θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο

Πιστοποίηση: Παρέχεται Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Τηλεκατάρτισης.

Οι επιστήμονες – δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα σύγχρονα αντικείμενα κατάρτισης, τα οποία θα βοηθήσουν άμεσα στον εκσυγχρονισμό των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους στο συνεχώς εξελισσόμενο ψηφιακό περιβάλλον.

Ειδικότερα τα 10 αντικείμενα κατάρτισης σε θεματικούς τίτλους είναι τα εξής:

 1. Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
 2. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
 3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
 4. Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
 5. Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
 6. Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
 7. Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
 8. Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
 9. Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
 10. Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές

Αναλυτικά τα αντικείμενα κατάρτισης μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Η επιλογή για την κατάρτιση σας είναι το ΚΔΒΜ ΙΙ του δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας!

4.2 Διαδικασία υποβολής Αίτησης Συμμετοχής

Κάθε ενδιαφερόμενος εντάσσεται απευθείας στους δυνητικά δικαιούχους της Δράσης, ως εκ της επιχειρηματικής του δραστηριότητας βάσει του κύριου ΚΑΔ της επιχειρηματικής του
δραστηριότητας, όπως ορίζεται από το ΥΠΟΙΚ (παράρτημα Χ). Προκειμένου να συμμετέχει στην παρούσα δράση θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για τη συμμετοχή σε αυτήν, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής εναλλακτικές διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
1. Να συμπληρώσει και να υποβάλει ο ίδιος σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας  χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» (Παράρτημα I της παρούσας). Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής. Σημειώνεται ότι η «Ηλεκτρονική Αίτηση συμμετοχής επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).
2. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.
3. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
4. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων
5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της. Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της παρούσας. Για την περίπτωση απώλειας του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης, η ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ θα αναρτήσει σχετική οδηγία στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 στις 21.30 και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

10.2. Επιταγή Κατάρτισης (training voucher)
10.2.1. Διαδικασία ενεργοποίησης της Επιταγής Κατάρτισης

Μετά τη δημοσίευση του Μητρώου Παρόχων και της σύζευξης των παρόχων κατάρτισης που συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγω Μητρώο με τα εγκεκριμένα Ο.Σ.Τ.Κ., ήτοι μετά την 8/4/2020, οι ωφελούμενοι επιλέγουν τον πάροχο κατάρτισης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, εντός της προθεσμίας ενεργοποίησης της επιταγής κατάρτισης, ήτοι το αργότερο έως την 20/4/2020.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορεί να τροποποιούνται για αντικειμενικά δικαιολογημένους λόγους με μονομερή απόφαση της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ, που θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Προκειμένου για την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Α. Για τους ωφελούμενους που υπέβαλαν αυτοπροσώπως την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο υποκεφ. 4.2 της παρούσας (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α):

Ο ωφελούμενος επιλέγει τον πάροχο κατάρτισης που επιθυμεί υποχρεωτικά μέσα από το Μητρώο Παρόχων και αποστέλλει στον πάροχο αυτόν προτυποποιημένο e-mail σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας, στο οποίο θα δηλώνει τον ΚΑΥΑΣ του στη Δράση. Ο πάροχος απαντά αντίστοιχα με προτυποιημένο e-mail σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI της παρούσας, αναρτά αμελλητί στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr) τον ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου σε ειδική φόρμα, ενεργοποιώντας την επιταγή κατάρτισης του ωφελούμενου και αποστέλλει στον ωφελούμενο τους κωδικούς πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης προκειμένου ο ωφελούμενος να είναι σε θέση να ξεκινήσει άμεσα το πρόγραμμα κατάρτισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAININGVOUCHER
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ««Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α)

Με το παρόν, σας ενημερώνω ότι έχω επιλέξει τον φορέα σας, προκειμένου να καταρτιστώ με την μέθοδο e-learning στο πλαίσιο της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ ).

Προς επιβεβαίωση, σας προωθώ συνημμένα την εκτύπωση του συστήματος με τα κάτωθι στοιχεία:

 • Ο μοναδικός Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας.
 • ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Τράπεζας.
 • Το επιθυμητό Αντικείμενο Κατάρτισης.
 • Δήλωση ότι έλαβα γνώση ότι τα προσωπικά δεδομένα που υπέβαλα, θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της με αρ. 2/2020 Πρόσκλησης.

Με το παρόν, επιβεβαιώνω την ορθότητα των ανωτέρω στοιχείων και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες σχετικά με την ενεργοποίηση του voucher και την έναρξη του Προγράμματος Κατάρτισης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΠΑΡΟΧΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAININGVOUCHER ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: ««Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών» (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α)

Με το παρόν, ενημερώνεστε ότι:

➢ έχει ενεργοποιηθεί το voucher
➢ Κωδικοί πρόσβασης για σύνδεση στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης:

o Username:…………………………………………..

o Password:…………………………………………….

➢ Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο έως 30.4.2020.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα ……….. ή να στείλετε e-mail …………….

Επόπτης τηλεκατάρτισης είναι ο/η…………………………………….

Σας ενημερώνουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλατε θα τύχουν επεξεργασίας και αποθήκευσης αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της αρ. 2/2020 Πρόσκλησης (ΑΔΑ : ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ) και κατόπιν τούτου θα τύχουν κρυπτογράφησης και ψευδωνυμοποίησης για την ασφαλή διατήρησης τους έως το 2024 για σκοπούς ελέγχου του Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση έχετε τα κάτωθι δικαιώματα.

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ως υπεύθυνος επεξεργασίας και ο πάροχος κατάρτισης που επιλέξατε ως εκτελών την επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ και του παρόχου κατάρτισης της επιλογής σας εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, διεύθυνση: Δραγατσανίου 8, τηλ. 2131516160, email dpo@yeka.gr, σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30)ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.

X