Δημοπράτηση εκμίσθωσης καταστημάτων στην δημοτική αγορά Δραπετσώνας (κατ. 82-83-84)

Κρατήσεις γηπέδων στις γιορτές
23/12/2021
Ποιο καλλιτεχνικό έργο επέλεξαν οι επισκέπτες;
07/01/2022
Show all

Η δημοτική ανώνυμη εταιρεία «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΕ» που εδρεύει στο πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου, (Σελεπίτσαρι), του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία σύμφωνα με την 33/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, για την εκμίσθωση των παρακάτω ακινήτων που βρίσκονται στην Δημοτική αγορά Δραπετσώνας επί της οδού 28ης Οκτωβρίου,  ήτοι:

  • των υπ αριθ.  82-83-84 ισογείων ακινήτων,  τα οποία συνενωμένα εκμισθώνονται ως ενιαίο  ακίνητο συνολικής επιφανείας 48 τ.μ., με τιμή πρώτης προσφοράς για το μηνιαίο μίσθωμα το ποσό ευρώ τριακόσια (300,00€), πλέον χαρτοσήμου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην με ημερομηνία 30.12.2021 διακήρυξη δημοπρασίας του Δ.Σ. της εταιρείας

Διάρκεια μισθώσεως: έξι (6) έτη.

Χρόνος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η 10η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, και ώρα έναρξης την 13.00 και ώρα λήξης την 14.00

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Τόπος διενέργειας της δημοπρασίας ορίζεται η έδρα της εταιρείας στο πάρκο «Ανδρέα Παπανδρέου», Σελεπιτσαρι, Κερατσίνι.

Για τις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τις προϋποθέσεις και όρους μίσθωσης των ακινήτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία στην έδρα της εταιρείας (κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από ώρα 10:00 έως 14:00 αντίγραφο της διακηρύξεως και να διεξάγουν αυτοψία των προσφερομένων προς εκμίσθωση ακινήτων (αποθηκών), ώστε να ενημερωθούν ως προς όλους τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και για τους όρους, προϋποθέσεις, δεσμεύσεις και περιορισμούς της σύμβασης μισθώσεως.

 

 

Κερατσίνι 30.12.2021

Εκ του Δ.Σ

Η Πρόεδρος

Τι άλλο κάνουμε

Πληροφορική E-learning

Καλλιτεχνικά τμήματα

X